<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=5207383122632656&ev=PageView&noscript=1" />

FNs bærekraftsmål

Geolabens konsept tar utgangspunkt i geologi i en fremtidsrettet kontekst, som innebærer at museet skal tilrettelegge innhold og aktiviteter som svarer til FNs Bærekraftsmål. Som en kulturinstitusjon skal ha spesielt fokus på følgende mål:

Mål 9: Bygge robust infrastruktur. Fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og bidra til innovasjon.

Mål 11: Gjøre byer og bosetninger inkluderende, trygge, motstandsdyktige og bærekraftige.

Mål 12: Sikre bærekraftige forbruks og produksjonsmønstre.

Mål 13: Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem.

  • Vi sår urter og grønnsaker (Foto/Photo)
    1/1
    Vi sår urter og grønnsaker i Geolaben Mariella Yakubu