Hopp til hovedinnhold

FNs bærekraftsmål

Geolabens konsept tar utgangspunkt i geologi i en fremtidsrettet kontekst, som innebærer at museet skal tilrettelegge innhold og aktiviteter som svarer til FNs Bærekraftsmål. Som en kulturinstitusjon skal ha spesielt fokus på følgende mål:

Mål 9: Bygge robust infrastruktur. Fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og bidra til innovasjon.

Mål 11: Gjøre byer og bosetninger inkluderende, trygge, motstandsdyktige og bærekraftige.

Mål 12: Sikre bærekraftige forbruks og produksjonsmønstre.

Mål 13: Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem.

  • Bildet viser gruvedrift over jord, med mange lastebiler og kranbiler
    1/1
    Dominik Vanyi Dominik Vanyi
Museum24:Portal - 2024.05.28
Grunnstilsett-versjon: 1